Johtamisen kehittäminen

Edistävätkö johtajat kannattavaa kasvua?

Nykypäivän jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä muuttuvat myös johtamisen vaatimukset ja johtamisosaamiset. Huipputulosten taustalla on erinomainen osaaminen ja johtaminen. Henkilöstöä on kehitettävä strategian edellyttämään suuntaan ja hyvä johtaminen on nousemassa entistä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi jokaisella toimialalla.

Hay Groupin McClelland Center for Research and Innovation – tutkimuskeskuksen mukaan strategista osaamista, mukaan luettuna johtamisosaaminen, on kehitettävä:

  • organisaation tasolla
  • tiimitasolla
  • yksilötasolla

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tehtävät muuttuvat ja tehtävien keskinäiset riippuvuudet kasvavat. Enää ei riitä, että johtaja on hyvä johtajana vaan johtajan on oltava myös hyvä työryhmien ja johtotiimien jäsen. Organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän kyvystä työskennellä yhteistyössä erilaisissa verkostoissa kuin kyvystä kilpailla jatkuvasti muita vastaan joka puolella.

Hay Groupin lähestymistapa johtamisen kehittämiseen ja uudistamiseen sisältää seuraavaa:

  • johtotiimien tehokkuuden ja yhteistyön kehittäminen
  • johtamisosaamisen kehittäminen organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa tehtävissä
  • yksilöllisen valmennuksen ja coachingin tarjoaminen johdolle, esimiehille ja avainhenkilöille

Hay Groupin työkaluja ja diagnostiikkaa on kehitetty globaaliin osaamiseemme ja tietokantaamme nojaten. Lue lisää työkaluistamme: