Assessoinnin ja osaamisen kehittämisen työkalut

Standardisoidut assessointiin ja osaamisen kehittämiseen suunnittelut työkalumme perustuvat vuosikymmenten tutkimustietoon unohtamatta tuoreimpia tutkimustuloksia. Ne ovat käytännöllisiä, kustannustehokkaita, helppokäyttöisiä ja saatavilla useilla eri kielillä. Niiden avulla niin esimiesten kuin muun henkilöstön kehittäminen on käytännönläheisempää ja helpompaa.

Nettipohjaiset assessointityökalut
Työkalumme perustuvat tietokantaan, jossa on yli 300 000 henkilöä 4000 organisaatiosta. Soveltuvuusarvioidemme avulla voit kehittää ja sitouttaa henkilöstöäsi ja verrata heidän tuloksiansa tietokantoihimme. Työkaluihimme sisältyvät Golemanin ja Boyatzisin tutkimuksiin perustuva tunnekompetenssikartoitus ja Kolbin oppimistyyli-inventaario. 

Verkko-opinnot
Käytännönläheiset ja tehokkaat verkkomoduulimme tukevat henkilöstösi oppimista ja kehittävät heidän taitojaan poistumatta toimistolta. Moduuleihin sisältyvät tunneäly, palautteen vastaanottaminen sekä johtamistyylit.

Työkirjat
Hay Groupin työkirjat käsittelevät tuoreimpia HR:n teemoja ja auttavat henkilöstäsi saamaan tarpeellisen tiedon parantaakseen suoriutumistaan.

Harjoitukset
Käymme harjoituksissa läpi aitoja arkipäivän esimiestyön haasteita, joiden avulla oppiminen on hauskaa ja joiden avulla voi parantaa sekä yksilöiden että tiimin tehokkuutta.

Muita käyttökelpoisia resursseja
Fasilitointioppaamme, julisteet, kortit ja muut visuaaliset materiaalit tukevat oppimista.

Kirjat, CD:t ja DVD:t
Julkaisuihimme sisältyvät viimeisimmät lähdetekstit useilta maailman arvostetuimmilta johtajuuden ja HR:n tutkijoilta ja kirjailijoilta

Lisätietoja Hay Groupin assessoinnin ja osaamisen kehittämisen työkaluista löydät osoitteesta www.haygroup.com/leadershipandtalentondemand