Osaamisen johtaminen

Onko organisaatiosi osaaminen riittävällä tasolla?

Onko organisaatiossasi riittävästi osaavia työntekijöitä ja oikeaa osaamista turvaamaan tulevaisuuden menestys? Jatkuva muutos toimintaympäristössä, johtamisessa ja työtehtävissä tekee vastaamisesta vaikeaa. Tärkeintä on tietää mihin organisaatio on suuntaamassa.

Osaamisen johtamisen tehtävä on varmistaa, että organisaatiolla on riittävästi oikeanlaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Se on monimutkainen ja haastava kokonaisuus. Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä kaikkien sen palasten täytyy myös liikkua joustavasti yhdessä: osaamisen johtamisella on oltava paitsi selvä strateginen suunta myös toimivat käytännöt ja käsitteet. Se ei voi olla vain henkilöstöhallinnon työsarkaa, vaan nimenomaan keskeinen osa myös arkipäiväistä johtamista.

Osaamisen johtamisen perusta on tietenkin valittu strategia. Se vaikuttaa siihen, millainen organisaation rakenteen ja toimintakulttuurin täytyy olla – toisaalta ne myös ohjaavat toteuttamiskelpoisten suunnitelmien tekemistä. Osaamisen johtamisen ydin on tarvittavien osaamisten tunnistaminen nyt ja tulevaisuudessa. Organisaation täytyy pystyä peilaamaan luotettavasti millaista osaamista siellä on. Yksilöiden osaamisten arviointi on osa tätä prosessia. Siitä päästään toimivien kehitystoimenpiteiden valintaan.

Osaamisen johtamisessa unohtuu usein kaksi oleellista näkökulmaa. Ensiksi sen tulee olla tukevasti kiinni suorituksen johtamisessa. Toiseksi kulttuuri jää samoin liian vähälle huomiolle: ei tunnisteta sen tuottamia mahdollisuuksia ja riskejä. Analyyttisellä, kokonaisvaltaisella pohjatyöllä luodaan edellytykset onnistua osaamisen johtamisen työkaluissa, kuten palkitsemisessa, seuraajasuunnittelussa tai kehittämisessä. Ilman riittävän laajaa ymmärrystä jäävät panostukset irrallisiksi ja tehottomiksi.

Hay Group on auttanut erilaisia organisaatioita globaaleista suuryrityksistä paikallisiin asiantuntijaorganisaatioihin rakentamaan menestyksellistä osaamisen johtamista. Yhteistyön tueksi olemme kehittäneet useita organisaatioiden analysointiin, osaamisten määrittämiseen ja arviointiin sekä kehittämiseen liittyviä työkaluja. Meidän vahvuutemme on kuitenkin ennen kaikkea osaamisen johtamisen kokonaisuuden hallinta.

Lue lisää ratkaisuistamme globaaleilta sivuiltamme: