Palkitsemisen kehittäminen

Monipuolinen osaaminen ja laajat palkkatietokannat asiakkaidemme käytössä

Palkitseminen on aina ajankohtainen kehittämisalue. Usein kuitenkin unohdetaan, että palkitseminen on kokonaisuudessaan paljon muutakin kuin pelkkää rahaa. Kokonaispalkitsemiseen luetaan rahallisen palkitsemisen lisäksi mm. henkilöstöetuudet, mahdollisuudet kehittyä, työn sisältö ja laatu, työympäristö sekä työn ja muun elämän tasapaino. 

Most Admired Companies -tutkimuksen mukaan menestyksekkäimmät yritykset maksavat 5 % pienempää rahapalkkaa kuin markkinat keskimäärin. Menestyksekkäissä organisaatioissa rahallinen palkitseminen on suunnitelmallista, mutta erinomaisen hyviä nämä organisaatiota ovat johtamisessa ja aineettoman palkitsemisen eri alueilla.

Organisaation palveluksesta irtisanoutuva osaaja on aina menetys. Tutkimusten mukaan yhden irtisanoutumisen kustannus on 6 - 18 kuukauden palkan verran riippuen mm. rekrytointi- ja perehdytyskustannuksina. Aineellisia palkitsemisjärjestelmiä kehittämällä ja aineettomaan palkitsemiseen panostamalla voidaan vaikuttaa positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin, motivaatioon ja sitoutumiseen.

Palkitseminen muodostaa myös merkittävän kustannuserän suurimmassa osassa organisaatioita. Tästä huolimatta palkitsemista ei johdeta eikä kehitetä riittävän johdonmukaisesti suuressa osassa suomalaisia organisaatioita. Keskeinen ongelma on myös se, että palkitsemisjärjestelmät ovat Suomessa hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, millä toimialalla organsaatio toimii tai mikä on organisaation strategia ja kehitysvaihe.

Me tarjoamme ylläoleviin haasteisiin ratkaisun. Tuemme asiakkaitamme palkitsemisen eri alueilla ja perustan palveluillemme muodostavat palkkatietokantamme, jotka ovat niin maailman kuin Suomen laajimmat. Hay Groupin globaali kokonaispalkitsemisen tietokanta PayNet sisältää yli 15 miljoonan tehtävänhaltijan palkkatiedot yli 22 000 organisaatiosta kaikilta sektoreilta ja toimialoilta. Tuemme asiakkaitamme joka puolella maailmaa globaalin konsulttiverkostomme avulla.

Lue lisää Hay Groupin palkitsemisen kehittämispalveluista: