Palkitsemisstrategiat

Kannustava ja sitouttava palkitseminen

Tehokkaassa palkitsemisessa ei ole kyse korkeista palkoista. Toimiva palkitsemisjärjestelmä tukee organisaation strategian toteuttamista ja organisaation kulttuurin kehittämistä. Minkä tasoista palkitsemista organisaatiossasi tulisi toteuttaa? Mikä on palkitsemisesi taso suhteessa kilpailijoihisi? Tukeeko palkitseminen organisaatiosi tavoitteita? Onnistutko sitouttamaan avainhenkilöt ja houkuttelemaan osaajia organisaatiosi palvelukseen? Hay Groupin osaamisen ja palvelujen avulla pystyt vastaamaan edellä kuvattuihin haasteisiin.

Palkitsemisstrategien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan niin työnantajan kuin henkilöstön näkökulmat. Hallitukselta ja johtoryhmältä haetaan strategiset suuntaviivat palkitsemiseen. Taloushallinto ja henkilöstöhallinto tuovat oman näkemyksensä ja osaamisensa mukaan kehitystyöhön ja kantavat vastuuta toteutuksesta. Henkilöstön edustus otetaan tarpeen vaatiessa mukaan suunnittelutyöhön varmistamaan toteutuksen onnistuminen.

Rakennamme asiakkaillemme kokonaispalkitsemisen strategiat ja järjestelmät, jotka tukevat strategisia tavoitteita. Palkitsemisstrategia on aineellisen ja aineettoman palkitsemisen muodostama kokonaisuus, joka kattaa kaikki organisaatiotasot ja henkilöstöryhmät. Oikein suunnitellun strategian myötä oikeat henkilöt palkitaan oikealla tavalla, roolien ja vastuiden mukaisesti.

Lue lisää palkistemisstrategian osa-alueista: