Ylimmän johdon palkitseminen

Itsestäänselvyyksien tuolla puolen

Johdon palkitseminen on kasvavan mielenkiinnon kohteena. Poliitikot, taloustieteilijät, osakkeenomistajat ja media ovat kritisoineet entistä äänekkäämmin johdon kannustinohjelmia osasyynä rahoituskriisin syntyyn. Kritiikki on osittain aiheellista mutta osin yleistävää. Kohtuuttomuudet ja suoranaiset laittomuudet johdon palkitsemisessa ovat niin Suomessa kuin kansainvälisesti rajoittuneet yksittäisiin yrityksiin.

Johdon kannustinohjelmat eivät ole yksin aiheuttaneet kriisiä mutta ovat edesauttaneet sen syntyä. Johdon palkitsemisessa on kuitenkin edelleen tavanomaista, että lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat suunnitellaan erikseen. Räikeimmät esimerkit tämän seurauksista löytyvät Yhdysvalloista, jossa finanssisektorin lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot ovat muodostaneet valtaosan kannustinpalkkioista. Tämä on ajanut palkkioiden piirissä olevia johtajia korkeampaan riskinottoon lyhyellä aikavälillä pitkän aikavälin kannattavuuden ja tulosten kustannuksella.

Hay Group kehittää johdon palkitsemista hallitusten ja hallintoneuvostojen kanssa

Ylimmän johdon palkitsemisessa johdonmukainen, kilpailukykyinen ja läpinäkyvä palkitseminen on entistä tärkeämpää. Osaavien johtajien houkuttelu ja sitouttaminen on entistä haastavampi tehtävä samalla kun omistajat, media ja muut sidosryhmät ovat yhä kiinnostuneimpia johtajien palkitsemisen tasoista, perusteista ja rakenteista.

Hay Groupin konsultit kehittävät johdon palkitsemisjärjestelmiä yhteistyössä hallitusten ja hallitusten palkitsemisvaliokuntien kanssa. Johdon palkitsemisen kehittämisessä perustan muodostavat tehtävien vaativuuden arviointi ja palkkatietokannat. Johdon palkitsemisessa lähtökohtana on hoidettava rooli ja siihen liittyvät tavoitteet ja vaatimukset.

Palvelemme asiakkaitamme ylimmän johdon rahallisten palkitsemispakettien suunnittelussa sisältäen peruspalkkauksen, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet, edut ja eläkejärjestelyt. Lisäksi tuemme johdon työsopimusten laadinnassa ja aineettomien palkitsemiselementtien suunnittelussa.

Palkkatutkimuksemme avulla voitte varmistaa johdon palkitsemisen sisäisen johdonmukaisuuden ja ulkoisen kilpailukyvyn

Hay Groupin järjestyksessään 26. ylimmän johdon palkkatutkimus tarkastelee johdon palkitsemisen haasteita, tasoja, rakenteita ja muutoksia liiketoimintalähtöisestä näkökulmasta. Tutkimuksesta käy selkeästi ilmi erilaisten johtajatehtävien palkitsemisen kokonaisuus aina peruspalkasta ja eduista eläkejärjestelyihin, optioihin ja osakeohjelmiin. Tuoreen markkinakatsauksen lisäksi kartoitamme lähiajan näkymiä ja tarjoamme myös näkökulmamme johdon palkitsemisen kehittämiseen.

Palkkatutkimuksemme tarjoaa Suomen laajimman ja luotettavimman analyysin palkitsemisenne kilpailukyvystä ja johdonmukaisuudesta toimialan yrityksiin nähden. Vuonna 2013 toteutettu tutkimuksemme kattoi 240 organisaatiota ja 3 600 johtajatehtävää niin yksityiseltä, julkiselta kuin voittoa tavoittelemattomalta sektorilta. Ylimmän johdon palkkatutkimukseen sisältyy kattavan tutkimusraportin lisäksi organisaatiokohtainen palkkamarkkinavertailu, josta selviää tehtävittäin osanottajaorganisaation johdon palkitsemisen taso ja rakenne. Kiinteän palkitsemisen ohella tutkimus kattaa optio- ja osakeohjelmien sekä ylimääräisten eläkejärjestelyiden euromääräiset arvot.

Lisätietoa tutkimuksesta Mikael Aarniolta, mikael.aarnio@haygroup.com ja oheisesta liitteestä.

Lue lisää johdon palkitsemisen palveluistamme: