Luontoisedut ja henkilöstöetuudet

Ymmärretäänkö olemassa olevien etujen arvo?

Luontoisedut ja henkilöstöetuudet ovat tärkeä osa kokonaispalkitsemista. Usein niitä pidetään kuitenkin itsestäänselvyyksinä, eivätkä työntekijät arvosta niitä riittävästi. Organisaatioiden ongelma on usein myös se, että johto ja henkilöstöhallinto eivät tiedä etujärjestelmiensä arvoa ja kilpailukykyisyyttä. Yleensä etujen ja etuisuuksien arvo aliarvioidaan. Tilannetta voidaan parantaa tehokkaamman viestinnän kautta.

Hay Group palvelee asiakkaitaan suunnittelemalla ja toteuttamalla kustannustehokkaita henkilöstöetujärjestelmiä. Autamme asiakkaitamme mm. eläkejärjestelmien tehokkaammassa suunnittelussa ja toteutuksessa. Projekteissa tarkastelemme etuja osana palkitsemisen kokonaisuutta, jonka tulisi tukea strategian toteuttamista.

Voimme auttaa organisaatioitasi:

  • tarkastamaan, vertaamaan ja arvioimaan käytössä olevat etuudet ja kokonaispalkitsemisen tason suhteessa markkinoihin
  • kehittämään etupaketeista kilpailukykyisiä, kustannustehokkaita ja organisaation strategiaa ja tavoitteita tukevia 
  • ottamaan selvää, mitä etuja henkilöstö eniten arvostaa, mitä he eivät arvosta ja mitä he haluaisivat lisää tai poistaa
  • linkittämään edut muiden palkitsemis- ja henkilöstöjärjestelmien yhteyteen.

Lue lisää Hay Groupin näkemyksistä ja palveluista etujen ja etuuksien kehittämisen alueella 

Lue lisää palkitsemisjärjestelmien viestinnästä ja käyttöönotosta: