Tehokkaiden organisaatioiden rakentaminen

Strategian toteuttamisen tukeminen rakenteita kehittämällä

Strategian laatimisessa suomalaiset organisaatiot ovat tyypillisesti jo hyviä, mutta strategian toteuttamisessa on suuria puutteita. Strategian toteuttamisen esteeksi nousee usein se, että organisaation rakenteita ja rooleja ei muuteta tukemaan strategista muutosta. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen onnistuu, kun tavoitteiden lisäksi muutetaan tarvittavassa määrin niin toimintaperiaatteita, pelisääntöjä, organisaatiorakennetta kuin rooleja ja vastuita.

Strategia toteutetaan tehokkaan organisaation avulla. Hay Group työskentelee läheisessä yhteistyössä organisaatioiden johtoryhmien kanssa  ja kehitämme koko organisaation, tiimien ja yksilöiden kykyä toteuttaa strategiaa menestyksekkäästi. Kokemuksemme ja näkemyksemme avulla luomme organisaatioihin selkeyttä ja tuloshakuisuutta sekä autamme toteuttamaan halutut strategiset muutokset.

Hay Groupin tehokkaiden organisaatioiden rakentamisen palvelualueesta Suomessa vastaa Johan Blomqvist. Ota yhteyttä.

Lue lisää: