Strategian toteuttaminen

Toiminnan ja rakenteiden yhteensovittaminen strategiaan

Kunnianhimoisen strategian luominen on eri asia kuin sen onnistunut toteuttaminen. Hay Group auttaa organisaatioita suunnittelemaan organisaation ja roolit, joilla strategiset päämäärät toteutetaan.

Tuemme asiakkaitamme strategian toteuttamisessa. Autamme asiakkaitamme purkamaan olemassaolevan strategian käytännön tekemiseksi selkiyttämällä toimintamalleja, organisaation rakenteit, johtamisjärjestelmiä ja rooleja. Kehitämme tekijöitä, joita vaaditaan, jotta organisaatio saadaan toimimaan tehokkaasti strategian viitoittamaan suuntaan.

Olemme yli 40 vuoden ajan tutkineet johtamista, erilaisia organisaatioita, tehtäviä ja osaamisia. Tutkittua tietoa olemme hyödyntäneet asiakasprojekteissa, joten meillä on selkeä näkemys siitä miten organisaatio saadaan toimimaan tehokkaasti.

Palvelemme asiakkaitamme mm. seuraavasti

  • strategisten suunnitelmien luominen, päivittäminen ja toteuttaminen
  • kansainvälistymisen tukeminen
  • muutoksen johtaminen organisaatio-, tiimi- ja yksilötasoilla 
  • rakenteiden, roolien ja toimintakulttuurien kehittäminen 
  • rakenteiden suunnittelu ja muutoksen johtaminen yritysjärjestelyissä

Lue lisää Hay Groupin menetelmistä: