Munkavállalói elkötelezettség

Milyen módon lehet elkötelezetté tenni a munkatársakat?

Minden szervezet tisztában van azzal, hogy a teljesítmény érdekében milyen fontos a munkatársak elkötelezettségének biztosítása, illetve motiválása. Azt azonban még kevéssé széles körben ismerték fel, hogy a munkatársak akkor elkötelezettek a munka iránt, ha érzik, hogy pozitív módon járulnak hozzá valami nagyobb dologhoz.

Ez igen nagy lehetőséget biztosít a munkáltatók számára – de vajon mit kell tenniük a szervezeteknek azért, hogy munkatársaik valóban érezzék: értéket teremtenek?

A Hay Group meglátásai és tapasztalatai mindenekelőtt azt mutatják, hogy a munkavállalóknak tisztában kell lenniük a nagyobb képpel, vagyis azzal, hogy milyen irányban kíván haladni a szervezet. Ez szorosan összefügg azzal is, hogy mennyire bíznak meg a szervezet vezetésében. A mai munkavállalók tisztában vannak azzal, hogy munkájuk folytonossága, karrierfejlődésük, előrejutásuk a szervezet piaci helyzetétől és stabilitásától függnek. Természetesen alapvetően fontos, hogy a szervezet teret adjon ezeknek, hiszen a növekedési és fejlődési lehetőségek nyomán van leginkább esély arra, hogy kialakuljon a munkavállalók elkötelezettsége.

Az azonban csupán az első lépés, ha tudjuk, hogy ezek a tényezők hozzájárulnak az elkötelezettség kialakulásához. A munkatársak motiválásban, elkötelezttségük kialakításában kritikus fontosságú a megfelelő vezetés, a megfelelő visszajelző folyamatok, illetve az olyan teljesítmény-menedzselési rendszerek, amelyek világos lehetőségeket kínálnak a fejlődésre. Ezen tényezők  révén elérhető, hogy a munkatársak elkötelezettsége a termelékenységben is jelentkezzen. 

A Hay Group segíteni tud Önnek abban, hogy szervezete mindezekkel rendelkezzen.