A stratégiák valóra váltása

Hidalja át a szakadékot a stratégia, a működés, a struktúra és az emberek között – a végrehajtásra történő összpontosítás révén

Az ambiciózus üzleti stratégia kidolgozása egy dolog, annak sikeres végrehajtása azonban már egy másik dolog. A Hay Group segíti az üzleti vezetőket olyan hatékony szervezetek kialakításában és felépítésében, amelyek valóra váltják a stratégiai célokat.

A Hay Group vezérigazgatókkal, vállalat tulajdonosokkal és a legkülönbözőbb méretű szervezetek vezetőivel dolgozik együtt azért, hogy áthidalják a stratégia, a működés, a struktúra és az emberek közötti szakadékot, a végrehajtásra történő összpontosítás révén.

Együttműködünk ügyfeleinkkel, hogy elkészítsük a szervezet tervrajzát és segítjük őket abban, hogy a tervet valóra váltsák. Segítjük ügyfeleinket stratégiájuk „dekódolásában”, üzleti és működési modelljeik tisztázásában és a szervezeti tervezés azon követelményeinek (struktúrák, vállalatirányítási és menedzselési rendszerek, folyamatok és munkakörök, vállalati kultúra és az emberek képességei) meghatározásában, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az adott szervezet valóban működjék.

Pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mi motiválja az embereket, és hogyan kell a munkát a legsikeresebben megtervezni. Ennek a tudásnak a felhasználásával segítjük ügyfeleinket egy olyan hatékony szervezet felépítésében, amely elkötelezettséget vált ki a vezetők körében, aktivizálja a munkavállalókat, illetve biztosítja a teljesítményt és a teljesítést.

A probléma
Ügyfeleink között egyaránt megtalálhatóak kicsi, egy termékkel rendelkező társaságok és globális konglomerátumok, családi tulajdonú vállalkozások és állami tulajdonú vállalatok, valamint gyorsan növekvő új vállalkozások és érett, megállapodott cégek. Ügyfeleinknek számos üzleti problémával kapcsolatban nyújtunk segítséget. Ilyenek például az alábbiak:

  • a szervezetek és új stratégiájuk összhangba hozása,
  • az új piacokon történő terjeszkedést támogató szervezetek kialakítása,
  • a vállalatirányítási és számonkérhetőségi kérdések tisztázása gyorsan változó szervezetek esetében,
  • a vállalkozások segítése abban, hogy mátrix-struktúrájuk valóban működjék,
  • a struktúra és a vállalati kultúra olyan irányú megváltoztatása, amely válaszolni tud a privatizáció és a deregularizáció által felvetett kérdésekre, és
  • a szervezetek immateriális eszközeinek integrálása összeolvadások és felvásárlások során.

Az összes fenti kérdés esetében a közös nevező az a kihívás, amellyel az üzleti vezető szembesül:

„Hogyan szervezzem vállalkozásomat, hogy hatékonyan tudjam végrehajtani stratégiámat?”

Alapvetően fontos tisztán látni a stratégiai célokkal, illetve az irántuk való elkötelezettséggel kapcsolatosan. Egyéni, és csapatszinten egyaránt alapvetően fontos kialakítani azt a képességet, hogy biztosítsuk és fenntartsuk egy szervezet teljesítőképességét.

Gyakran látjuk azt, hogy a stratégiától a vezetők azonnal az emberek kinevezésére térnek át és olyan munkakörökben, illetve olyan szervezeti struktúrákban helyezik a munkavállalókat, amelyek egyrészt rosszul vannak meghatározva, másrészt pedig helytelenül vannak kialakítva. Ügyfeleinknek arra van szükségük, hogy jobban össze tudják kapcsolni a stratégiát és a struktúrát, így mi azzal segítjük őket, hogy olyan fegyelmezett módszert bocsátunk a felsővezetők részére, amely a hatékony szervezetek felépítését szolgálja.

Miért a Hay Group?
A Hay Group több mint hatvan évnyi tapasztalattal rendelkezik a vezetőkkel történő együttműködés területén, segítve őket abban, hogy kezelni tudják az emberekkel és a munkával kapcsolatos kihívásokat.

A tényekre alapozott megoldásokra történő összpontosításon túlmenően, a vezetői magatartásformákkal kapcsolatos ismereteinket használjuk fel arra, hogy felszínre hozzuk azokat a rejtett problémákat, amelyek szervezeti változások időszakaiban hatással lehetnek az üzleti teljesítményre.

Alapos szakismereteink vannak arról, hogy miként kell a stratégiát működési modellekre, illetve szervezettervezési követelményekre lefordítani. Bizonyított képességekkel rendelkezünk az emberek menedzselése terén és olyan széles körű tapasztalataink vannak, amelyek globálisan és szinte valamennyi szervezet-típust, és iparágat, illetve ágazatot lefednek.

Partneri kapcsolatok keretében működünk együtt ügyfeleinkkel konkrét problémáik kezelésében és a gyakorlati megvalósításra összpontosítunk. Nem csupán egy ajánlásokkal teli kézikönyvet hagyunk az ügyfélnél, hanem az adott projekt teljes tartama alatt, illetve kérésre akár ez után is, együttműködünk az ügyfelekkel. A tudás, illetve a képességek átadása révén segítjük ügyfeleinket abban, hogy hatékonyabban irányítsák és menedzseljék a változást. És, más tanácsadókkal ellentétben, nem küldünk ki egy újonnan kiképzett tanácsadókból álló kisebb hadsereget azért, hogy lerohanjuk az ügyfél szervezetét. Ehelyett tapasztalt szakértőkből álló olyan kis csapatot biztosítunk, amely tanácsokat ad a felsővezetőknek azért, hogy segítse a szervezeteket üzleti céljaik elérésében.

A Hay Group módszere
Olyan „menet közbeni építkezés” módszert alkalmazunk, amely lehetővé teszi a felsővezetők számára a szervezeti modell formálását, azt, hogy elkötelezettséget váltsanak ki a vezetői csapatból és felgyorsítsák a végrehajtást. Széleskörű tapasztalatokat bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére, hogy meg lehessen határozni a kapcsolatot a stratégia, a pénzügy, a működés és a viselkedés között, továbbá számos olyan, kutatáson alapuló eszközt és módszertant biztosítunk, amelyeket világszerte használtunk ügyfeleinknél, és amelyek bizonyítottan képesek biztosítani az üzleti eredményeket.

A Hay Group módszere a következő lépéseket tartalmazza: