Commerciële effectiviteit

Beter presteren met commercie

Beter presteren met commercie
Het effect van commerciële activiteiten bepaalt de top- en bottom line performance van een onderneming. Bedrijven die sterk focussen op het continu verbeteren van hun commercie en sales, presteren significant beter dan bedrijven die ‘verkoop’ slechts beschouwen als één van de processen.

Commercial effectiveness
Al jaren richten wij ons wereldwijd op commercial effectiveness. Hay Group helpt om de kwaliteit van de commercie in uw onderneming te verbeteren. Onze aanpak bestaat uit een combinatie van analyse en direct werken aan concrete veranderingen met en door mensen. De organisatiestrategie en wat nodig is om te komen tot een succesvolle uitvoering daarvan, staan daarbij centraal.

In veel ondernemingen kan (en moet) de kwaliteit van de commercie hoger. Dat kan door:

  • een betere aansluiting tussen innovatie en de marktvraag
  • ondubbelzinnig portfoliomanagement en verdeling van mensen en middelen naar product-marktcombinaties
  • een duidelijkere verbinding tussen marketing en sales
  • inrichting en performance management van de sales force
  • benoemen en beoordelen van succesbepalende competenties
  • focus op betere aansturing, managementstijl en werkklimaat
  • samenhang tussen waardering in geld (kostenstructuur/beloningsmanagement) en prestaties

Meer informatie over commerciële effectiviteit? Neem contact met ons op.


Contact opnemen