Management van matrixorganisaties

Maak de matrixorganisatie effectief

Steeds meer bedrijven organiseren zich als een matrix om lokaal zaken doen en mondiaal denken in evenwicht te brengen.

Een matrixorganisatie succesvol laten werken, legt grote druk op senior management en kan traagheid in besluitvorming brengen door gebrek aan duidelijkheid over verantwoordelijkheden.

Veel lijnmanagers staan aarzelend tegenover de introductie van een matrixstructuur. Die aarzeling komt voort uit de vrees voor onduidelijke verantwoordelijkheden, lange meetings en het feit dat matrixorganisaties als moeilijk beheersbaar worden bestempeld. Veelal wordt wel erkend dat de voltallige organisatie dringend behoefte heeft aan betere samenwerking, integratie en het delen van kosten.

Hay Group heeft met succes veel organisaties geholpen matrixorganisaties vorm te geven en te laten werken. Onze kennis over organisatiestructuren, directieteams en het gedrag en de motivatie van het individu helpen het inzicht op te bouwen wat nodig is en wat werkt. Samen met het management verduidelijken we de organisatiestructuur en de doelstellingen. Wij helpen leiders om de optimale mondiale matrix voor hun organisatie vorm te geven.

Op managementniveau besteden we aandacht aan het ontwikkelen van individueel- en teamgedrag. Dat is cruciaal voor het realiseren van een effectieve matrixorganisatie. De nadruk moet eerder liggen op de bredere organisatie dan op de aparte business units. Daarbij maken we een verbinding met performance management, functiewaardering en effectieve beloning.

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor het managen van de matrix is het aanpassen van de organisatiestructuur, rekening houdend met verschillen in cultuur. Hay Group heeft inzicht in cultuurverschillen waarmee u de juiste beslissingen kunt nemen.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op.


 Contact opnemen