Aantrekken en behouden van talent – Hay Group

Talentmanagement is geen toeval

Het optimaal benutten van het menselijk potentieel is van groot belang voor organisaties. In economisch goede, maar ook in minder goede tijden. Ongeacht het economisch tij gaat het bij talentmanagement om het effectief benutten van aanwezige resources. En dat doe je niet per ongeluk goed!

Ontwikkelingen binnen talentmanagement
Er zijn diverse ontwikkelingen die interessante effecten hebben op de wijze waarop je talenten binnen je organisatie aantrekt, ontwikkelt en inzet. Denk hierbij aan schaarste door vergrijzing, veranderende werkbehoeftes vanuit verschillende (culturele) generaties en de groeiende behoefte aan korte termijn resultaten.

Daarmee is talentmanagement een breed begrip. Enkele vragen die hiermee samenhangen:

  • Hoe realiseer ik een kwalitatief goed samenwerkend topteam?
  • Wat zijn eigenlijk de eisen aan mijn managers nu we een andere koers moeten varen? En waar haal ik deze ‘nieuwe manager’ vandaan?
  • Welke rollen/functies zijn cruciaal om als organisatie te overleven en heb ik hier de juiste mensen op zitten?
  • Hoe herken ik de potentials binnen de organisatie?- Hoe vul ik de management pijplijn en hoe zorg ik dat die pijplijn niet verstopt?
  • Hoe geef ik opvolging aan de ontwikkeltrajecten die medewerkers hebben doorlopen?

Wat kan Hay Group voor u betekenen?
Om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek in te zetten onderscheidt Hay Group verschillende fases in talentmanagement:

Talent management model

Hay Group ondersteunt u in de 6 fasen van talentmanagement. We kunnen u helpen vaststellen welk talent u nodig heeft voor uw organisatie en waar dat talent naar zoekt. Vervolgens ondersteunen we u in de selectie en denken mee over de ontwikkeling van dat talent. Maar dan begint het pas: de opbrengst van de gedane investeringen krijgt u wanneer u daarnaast in staat bent om uw toptalent voor de organisatie te behouden, hen te motiveren en ze steeds zodanig in te zetten dat ze optimaal presteren. Ook daarbij is Hay Group uw gesprekspartner. Door onze brede expertise en jarenlange ervaring op deze gebieden kunnen wij u adviseren over uw aanpak voor een succesvol talentmanagementprogramma.

Voor meer informatie over de visie van Hay Group op het identificeren en ontwikkelen van toekomstige managers, download hier de whitepaper Potential - for what?

Bekijk de website van TalentExcellence, het online, e-HRM instrument waarmee Hay Group haar klanten in staat stelt de processen rondom het identificeren en volgen van talent efficiënt uit te voeren.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op. 


Contact opnemen