FMCG en Retail

Innovatie in FMCG en Retail maakt het nog spannender

De wereld van FMCG wordt vooral bepaald door multinationale ondernemingen. De internationale oriëntatie die daarmee samenhangt heeft directe invloed op de werkzaamheden. Soms lijken fast movers uitgegroeid tot marketing- en salesorganisaties, maar er wordt veel tijd gestoken in onderzoek, productinnovatie en logistiek. Marketing is vaak de grootste kostenpost.

In Retail zijn het ook de grote spelers die in toenemende mate de markt bepalen. Ook hier speelt de internationale oriëntatie, de strijd tussen merken en ketens en het iedere keer weer snel inspelen op veranderingen in de markt. FMCG en Retail zijn weliswaar erg verschillende markten en organisaties maar als adviseur hebben wij geleerd dat kennis van beide markten een betere diensverlening tot gevolg heeft.

Onze samenwerking met een aantal grote spelers in deze markten heeft ons inzicht verdiept in de specifieke cultuur, complexe organisaties en wat leiders effectief maakt; onmiskenbaar gebieden waarop Hay Group uitblinkt.

Hay Group heeft diepgaand inzicht in FMCG en Retail opgebouwd door samenwerking met diverse ondernemingen. Wij weten wat nodig is om een high performing cultuur te ontwikkelen die medewerkers van elk niveau inspireert. We hebben ervaring met fusies, overnames en herstructureringen in FMCG en Retail.

Hay Group biedt ondersteuning bij uitdagingen zoals: