Publieke sector

Betrokken adviseurs in een dynamische omgeving

Beter presteren met minder mensen en middelen. Voor die enorme uitdaging staat de publieke sector. En dat ook nog eens in de schijnwerpers van politiek en publieke opinie.

Hay Group meent dat publieke organisaties zo goed zijn als de mensen die er werken. Onze focus ligt op de kwaliteit van leidinggevenden. Zij moeten immers vaardiger zijn dan ooit. Als ankers bewaken ze de lange termijn tegenover de waan van de dag. Als vernieuwers actualiseren ze beleid en beleidsprocessen. Als inspirators geven ze medewerkers de energie om te veranderen. Als bruggenbouwers zoeken ze de verbinding met andere beleidsdomeinen, strategische partners en niet te vergeten de samenleving. En als dienaren blijven ze als dienaren helpen ze de bestuurders bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe ideeën. Hay Group is specialist in het versterken van menselijk kapitaal. Hay Group onderhoudt en ontwikkelt talent en bouwt mee aan efficiënte en effectieve organisaties. Onze specialisten doen dat bij ministeries, provincies, gemeenten, bij zbo's, in de zorg en in het onderwijs.

Nieuws
Ambtenaren en bestuurders vrezen dat de overheid kwalitatief goede medewerkers kwijtraakt als gevolg van bezuinigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van Hay Group, samen met het vakblad Binnenlands Bestuur. Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek.

Onze dienstverlening
Adviseurs van Hay Group:
- bouwen aan effectieve organisaties
- ontwikkelen leiderschap en talent
- bieden ondersteuning bij het vergroten van medewerkersbetrokkenheid
- dragen bij aan efficiënte organisaties
- zijn experts op het gebied van beloningsadvies 

Hay Group is een vertrouwd adviseur in vrijwel alle publieke sectoren zoals de sector Rijk, diverse ZBO’s, gemeenten en politie. Onze betrokkenheid staat daarbij voorop. Bij adviezen bewijst onze op onderzoek gerichte aanpak meerwaarde.