(Tele)Communicatie en Media

Effectieve verbindingen realiseren

Sinds jaar en dag wordt gesproken over de verbinding tussen de telecom en media sector. In 2010 zien we hiervan meer en meer praktische invulling. TV kijken op mobile devices, internet op de TV, internet als onuitputtelijk platform om content te distribueren en te consumeren. De strijd om de ogen en oren van de klant is in alle hevigheid losgebarsten. Waar technologische (on)mogelijkheden een aantal jaar geleden vernieuwing eerder remde dan versnelde, lijkt dat argument nu voorbij. Vraag is eerder op welke wijze technologie zo goed mogelijk ingezet kan worden om klanten langdurig én winstgevend aan jouw diensten te kunnen verbinden.

Dat vraagt onder andere om een duidelijke online strategie en business model, een effectief innovatie proces en een efficient ingerichte organisatie.

Telecom: van Access naar Services
De mobiele markt in Nederland is verdeeld en verzadigd. Toegang tot de klant is verzekerd. Uitdaging is de klant te binden met services die het gebruik per klant vergroten. Parallel daaraan woedt de strijd om de verbinding met de klant thuis. Kabelaars Ziggo en UPC dienen hun netwerk open te stellen. Concurrentie komt uit de hoek van de glasvezel aanbieders. De OPTA stuurt op meer marktwerking en ook de Europese Unie focust op transparantie en financieel gewin voor de consument.

Media: Content multimediaal commercialiseren
De teruglopende advertentiemarkt in 2009 maakt partijen bewust van de kwetsbaarheid van het traditionele business model. Ruimte wordt gezocht en incidenteel gevonden in het multimediaal (tv, radio, internet, social media, mobile devices, print) aanbieden van content. Waar marges onder druk staan is daarnaast een continue focus op kostenbeheersing cruciaal. Uitgeverijen staan voor de taak om de ingezette consolidatie door te vertalen naar integratie om geanticipeerde synergievoordelen te kapitaliseren.

Hay Group helpt bedrijven in het effectief realiseren van verbindingen. Organisaties in de telecom en media schakelen Hay Group onder andere in om:

  • hun strategie te vertalen naar een effectieve organisatie door een optimale organisatiestructuur te ontwerpen en gepaste functies te definiëren
  • te werken aan effectief leiderschap in lijn met de strategie om bottom line prestaties duurzaam te verbeteren
  • missie kritische workforces verantwoordelijk voor productinnovatie en sales te versterken
  • beloning in te zetten als instrument om managers en medewerkers te motiveren tot topprestaties

Aanvullende materialen: