Actuariële dienstverlening

Actuariële dienstverlening

Inzicht in financiële gevolgen pensioenbeleid
Een HR-manager ontkomt er niet aan zijn beslissingen ook financieel te onderbouwen. De behoefte aan inzicht in de financiële gevolgen van HR-beslissingen groeit. En daarmee ook de controle op de hiermee gepaard gaande geldstromen. Wij helpen uw organisatie bij:

 1. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en pensioen
  Wat is het effect voor medewerkers bij het harmoniseren van pensioenaanspraken en welke gevolgen heeft dit voor de kosten van de onderneming?
 2. Wijziging pensioenregeling
  Wij waarderen de pensioenaanspraken van medewerkers in de oude situatie en zetten dit af tegen de nieuwe situatie.
 3. Kostenprognoses van de pensioenregeling
  Wij maken een doorrekening van de kosten van de pensioenregeling over een aantal jaren. Zo krijgt u inzicht in het verloop van de pensioenlasten.
 4. Jaarrekening (IAS 19/FAS158)
  Bent u beursgenoteerd, dan kan het zijn dat u in het kader van de pensioenverslaggeving in uw jaarrekening een pensioenberekening moet maken. Wij kunnen deze berekening voor u maken.
 5. Financiering en waardering van executive pensioenen
  Door een goede kwantitatieve, maar zeker ook fiscaal-juridische, analyse is het mogelijk om de financiering in lijn te laten lopen met de toezegging.

Wilt u meer informatie over actuariële dienstverlening? Neem dan contact met ons op.