Strategisch performance management

Strategisch perfomance management

Succes realiseren met effectieve prestatiesturing
De strategie in lijn met uw bedrijfscultuur. Dat levert rendement voor uw hele onderneming.

Kloof tussen strategie en doelstellingen
Een verouderde aanpak van performance management staat vaak in direct verband met slechte bedrijfsresultaten. Er zit een kloof tussen de organisatiestrategie en de doelstellingen van een bedrijf, waardoor individuele doelstellingen lastig kunnen worden bepaald.

Performance management model
Om die kloof te dichten is een strategisch performance management model nodig. Hoe wilt u op performance sturen? Gaat u voor lange- of kortetermijndoelstellingen? Welke targets wilt u behalen en wanneer? Op welke wijze moeten managers en medewerkers te werk gaan?

Advies over het vormgeven van uw performance management model? Neem dan contact met ons op.