De zes leiderschapsstijlen

Hoewel managers worden geconfronteerd met een schier onbeperkt scala aan managementsituaties, heeft onderzoek aangetoond dat er zes wezenlijke gedragspatronen, of leiderschapsstijlen, zijn die managers aanwenden:

1. De dwingende stijl
2. De gezaghebbende stijl
3. De relatiegerichte stijl
4. De democratische stijl
5. De maatgevende stijl
6. De coachende stijl

Er is geen beste of verkeerde stijl: de effectiviteit is afhankelijk van – en varieert dus met – de situatie, de taak en de mensen. Elke stijl kan effectief zijn, afhankelijk van variabelen zoals:

  • de aard en de ervaring van de medewerkers
  • hun sterke en zwakke punten
  • de aard en complexiteit van het werk
  • de tijdsdruk
  • de risico’s van afwijkingen of fouten
  • de beschikbare middelen (mensen, tijd, geld).

Van essentieel belang is het vermogen van een manager om situaties in te schatten en stijlen te variëren. De zes stijlen, hun kenmerken en toepasbaarheid worden op de volgende pagina’s beschreven.

 Benieuwd naar uw leiderschapsstijl?