Beloningsstrategie en harmonisatie

Beloningsstrategie

Effectief beloningsbeleid gaat niet alleen over salarisverhogingen, maar ook over beleid dat past bij uw business, uw strategische richting en uw werkcultuur. Welke beloningsniveaus kunt u zich veroorloven? Hoe verhoudt zich dat tot uw concurrenten? Hoe richt u uw mensen op zaken die ertoe doen? Hoe bereikt u meer betrokkenheid? Hoe kunt u effectiever talent aantrekken, behouden en motiveren? Hay Group benadert deze uitdagingen met behulp van ons Total Reward Framework. Dit raamwerk voorziet in een proces dat ervoor zorgt dat beloningsstrategie aansluit bij de wensen van de organisatie en van haar medewerkers.

Total Remuneration Framework

Contact
Meer weten over beloningsstrategie of beloningsbeleid 2.0 door Hay Group? Neem dan contact met ons op.