Functiewaardering

Functiewaardering

Functiewaardering bij veranderingsprocessen
De organisatiestructuur en functies veranderen binnen organisaties regelmatig. Hierdoor wijzigen de onderlinge verhoudingen. Een effectief functiewaarderingstraject vormt dé basis voor het creëren en aanpassen van loopbaanpaden, het uitvoeren van beloningsbenchmarks en het ontwerpen van een passend beloningsbeleid.

Meer dan beloning
Functiewaardering draait om meer dan beloning. U heeft ook inzicht nodig in het werk dat verzet moet worden. Veel organisaties pakken de facetten die te maken hebben met de inrichting van werk versnipperd aan. Hay Group Spectrum is een unieke aanpak die onze functiewaarderingsmethode als basis gebruikt om uw functies, mensen, structuur, beloning én prestaties tot een samenhangend geheel te vormen.

Analyse, afstemming en toegevoegde waarde
U krijgt met Hay Group Spectrum meer inzicht in de volgende vragen:

  • Weet u of het werk efficiënt en effectief wordt uitgevoerd?
  • Heeft u het werk zo georganiseerd dat uw strategie wordt gerealiseerd?
  • Heeft u de juiste mensen op de juiste plek zitten?
  • Weet u wat de toegevoegde waarde is van elke functie in uw organisatie?

Volledig inzicht in uw functies, talentontwikkeling en performancemanagement? Neem dan contact met ons op.