Strategie wordt realiteit

Van strategie naar realiteit

Strategie tot leven brengen
Het realiseren van uw strategie draait om meer dan organisatiestructuur. De realisatie zorgt voor een geslaagde integratie van processen, mensen, cultuur, management én technologie.

Organisatieontwerp vanuit de strategie
Of u nu een grootse verandering doormaakt als organisatie, een matrixorganisatie optimaal wilt laten functioneren of de onderlinge verantwoordelijkheden wilt aanpakken. Een organisatieontwerp vanuit de strategie levert u veel op: snellere besluitvorming; resultaatgestuurde managers; een plattere organisatiestructuur en besparing op personeelskosten; inzicht in de toegevoegde waarde van medewerkers; optimaal presterende medewerkers en personeel dat beter inspeelt op veranderingen.

De vraagstukken
Wat wij voor u in kaart brengen? Alles wat nodig is om de strategie tot leven te brengen. Zo kijken we eerst samen naar belemmeringen. Vervolgens bekijken we de eenduidigheid in de strategie, verantwoordelijkheden, de kwaliteit van mensen en wat hen motiveert. Deze 'diagnose' werken we gedetailleerd uit in een omschrijving van het klimaat, de besluitvorming, deelprocessen, functies en competenties.

Weten hoe u uw strategie tot leven brengt? Neem dan contact met ons op.