Hay-methode voor functie-evaluatie

Inzicht in functiewaardering volgens Hay Group

Analyse van organisatiestructuren, evaluatie van medewerkers en functies, loopbaanplanning, ontwikkeling van beloningsprogramma's en human resource management effectiever met de Hay-methode.

Uw vraagstuk
Organisaties zijn zich veelal bewust dat mensen het belangrijkste kapitaal van de onderneming zijn. Toch zijn er vele die nog geen formele methode hebben om met dit kapitaal om te gaan. Zit de juiste persoon op de juiste plek? Wat zijn de vaardigheden die deze rol vraagt? Welke beloning hoort bij een functie of niveau? Hoe verzekert u zich ervan dat u de juiste mogelijkheden en ontwikkelingspaden biedt om individuen te motiveren en behouden?

Dit zijn complexe maar vitale vraagstukken. Door met Hay Group te werken en de Hay-methode te gebruiken, kunnen organisaties deze vragen gestructureerd en gedegen beantwoorden om zo het beste uit hun mensen te halen.

Waarom Hay Group?
De Hay-methode wordt wereldwijd door vele organisaties toegepast in zowel profit als not for profit organisaties. Het is de meest gebruikte functiewaarderingsmethode ter wereld en maakt daardoor (internationale) vergelijkingen mogelijk.

De Hay-methode is toepasbaar in elke organisatie, op elk niveau en voor elke functie. De methode heeft universele kenmerken om de relatieve zwaarte van functies te bepalen, waardoor de uitkomsten tussen verschillende organisaties vergelijkbaar zijn.

Toepassing van de Hay-methode stelt de gebruikers in staat:

  • de rangorde naar functiezwaarte te bepalen;
  • de interne organisatorische samenhang tussen functies zichtbaar te maken, waardoor bijvoorbeeld loopbaanmogelijkheden worden verhelderd;
  • de evenwichtige relatie tussen functie-eisen en functiezwaarte van functies te toetsen;
  • functies en functiezwaarte te vergelijken met andere organisaties (benchmarking), bijvoorbeeld voor beloningsvergelijkingen;
  • functie-eisen te expliciteren.

Kenmerkend voor de Hay-methode is:

  • de outputoriëntatie: de methode helpt om de bijdrage van een functie aan het realiseren van organisatiedoelstellingen vast te stellen;
  • de eenduidige toepassing, ook internationaal;
  • de mogelijkheid van toepassing van de Hay-methode door het management;
  • de overdracht aan de organisatie, onder andere door training en goede afspraken met betrekking tot implementatie en onderhoud in de organisatie;
  • de ingebouwde controlemechanismen in de methode (onder andere door middel van het functieprofiel).

Onze aanpak
Hay Group werkt samen met klanten om zo optimaal inzicht te krijgen in de organisatie, context en behoeftes. We helpen organisaties, organisatieonderdelen en functies in kaart te brengen. Daarbij worden doelstellingen en resultaten insamenhang vastgesteld voor functies, zodat u sturing kunt geven aan het bereiken van de organisatiestrategie en -doelstellingen.

Daarnaast helpt de Hay-methode bij het inzichtelijk maken van interne verhoudingen en deze te onderbouwen. Knelpunten en onduidelijkheden in de verdeling van de verantwoordelijkheden koppelt Hay Group terug naar het management. Dit kan leiden tot het opnieuw bekijken van de organisatiestructuur en besluitvormingsprocessen of herverdelen van verantwoordelijkheden in functies.

Wie gebruikt de Hay-methode
Organisaties in diverse sectoren zoals AkzoNobel, TNT Groep, AXA, Corus Groep and Dow Chemical gebruiken de Hay-methode om het beste uit hun mensen te halen.

Contact
Wilt u weten over toepassing van de Hay-methode binnen uw organisatie?
Neem dan contact met ons op voor een vrijbljivende afspraak.