Masterclass Job Evaluation

Tijdens de masterclass Job Evaluation gaan we met elkaar terug naar de fundamentals en worden nieuwe functies en applicaties van JE uitgelegd. Een training met professionals onder elkaar, verzorgt door de topspecialisten op het gebied van de Hay methodiek. Lees verder

Training Functiebeschrijven

Training die u in staat stelt heldere, resultaatgerichte functiebeschrijvingen op te stellen. Een dergelijke beschrijving geeft uw organisatie inzicht in wat de functiehouder moet bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en welke taken daarbij horen. Lees verder

Training Functiewaarderen

Training die u in staat stelt om de functies in uw organisatie onderling naar zwaarte te rangordenen middels de Hay-functiewaarderingsmethode. Deze rangordening vormt dé basis voor het creëren van loopbaanpaden, het uitvoeren van beloningsbenchmarks en het op het juiste niveau belonen van medewerkers. Lees verder