Administrarea unei organizaţii matriceale

Cum se poate eficientiza o organizaţie matriceală?

Pentru a îmbina necesitatea prezentei la nivel local cu gândirea la nivel global, tot mai multe companii devin organizaţii matriceale.

Dar pentru ca matricea să funcţioneze, se folosesc enorme resurse manageriale, ceea ce poate contribui la o inerţie organizaţională şi o lipsă de răspundere.

Hay Group are decenii de experienţă în sprijinul celor mai importante organizaţii din lume, ajutându-le să obţină garanţia că structurile lor matriceale aduc valoare sporită, şi acest lucru în special prin găsirea echilibrului perfect între operaţiuni eficiente la nivel mondial şi condiţii şi nevoi la nivel local.

Mulţi lideri ai organizaţiilor liniare ezită să introducă o structură matriceală chiar dacă există nevoia de colaborare, integrare sau divizare a costurilor în interiorul organizaţiei. La această teamă contribuie impresia că organizaţiile în formă de matrice sunt lipsite de răspundere, necesită un timp de reuniuni excesiv şi au reputaţia că sunt dificil de condus. La Hay Group, datorită bogatei noastre expertize în materie de structuri organizaţionale, echipe de lideri şi comportament şi motivaţie individuală, am sprijinit multe organizaţii să conceapă cu succes, şi mai important, să implementeze structuri de matrice. Lucrăm cu lideri la orice nivel pentru a îi ajuta să îşi clarifice structura şi obiectivele organizaţionale în scopul creării unei matrici globale optime.

La nivel executiv, ne concentrăm asupra dezvoltării comportamentelor individuale şi de echipă necesare pentru a asigura eficienţa într-o organizaţie matriceală, unde accentul este pus pe managementul organizaţiei mari, mai degrabă decât asupra unităţilor de lucru individuale. Putem apoi îmbina aceste calităţi cu metrica corectă a managementului performanţei, cu evaluarea posturilor şi remuneraţiile la nivel executiv.

Una din principalele provocări ale administrării unei structuri în formă de matrice este adaptarea structurilor organizaţionale pentru a lua în consideraţie culturile locale şi funcţionale. Serviciul de perspective din interiorul diferitelor culturi, oferit de Hay Group, vă poate ajuta să luaţi deciziile corecte.