Om Hay Group

Översikt

Hay Group är ett globalt managementkonsultföretag som jobbar med strategiimplementering genom människor. Våra expertisområden ligger inom ledarskap, organisation och ersättning/belöning. Vi hjälper företag och organisationer att förverkliga sina strategier genom att se över organisationsstrukturer, utveckla ledare och talang, samt skapa incitament och belöningsstrukturer som ligger i linje med de mål och värderingar som företaget vill uppnå. Vi fokuserar på att genomföra förändringar och att hjälpa människor och organisationer att förverkliga sin potential. Bredden av tjänster sträcker sig från verksamhetsövergripande lösningar till produkter.

Vi har fler än 2,600 anställda inom Hay Group som arbetar på 85 kontor i 47 länder. Vi jobbar med kunder inom den privata och offentliga sektorn, inom alla större branscher. Med vår hjälp får våra kunder nya perspektiv på sina organisationer som bidrar till ökad lönsamhet, effektivare organisationer med motiverade medarbetare. Våra tjänster och produkter utgår från resultatet av akademisk forskning och analyser av de mest framgångsrika företagen, såsom till exempel ”Fortune’s World’s Most Admired Companies” och ”Best Companies for Leadership”.

    • Vi har en av världens mest omfattande databaser som hjälper våra kunder att jämföra sig med sina respektive marknader, vad gäller organisationsstruktur, ledarskap, löner och förmåner.
    • Vi har världens mest använda system, Hay-systemet, som används av mer än 21,000 organisationer globalt för att rangordna samtliga befattningar i alla typer av organisationer. Vårt system är byggt för att utgöra en grund i processer såsom Talent Management, Performance Management och Strategic Workforce Planning.
    • Genom åren har vi hjälpt kunder att utvärdera och utveckla hundratusentals ledare och exekutiva befattningshavare via verktyg som är utvecklade i vårt McClelland center för forskning och innovation.