Reward Information Services

Världens största databas med ersättningsinformation

Hay Group är världens främsta leverantör av belöningsinformation och belöningsanalyser. Vi baserar vår databas och våra analyser på globalt etablerade tillvägagångssätt, vilket gör att du kan vara säker på att få konsekventa och jämförbara svar.

  •  Hay Groups databas består av information om mer än 15 miljoner medarbetare i 22,000 organisationer i 100 länder världen över.
  • Vår databas utgör en robust grund för dig att jämföra lön och förmåner mellan roller, branscher och länder.
  • Databasen är tillgänglig online och kan anpassas för att uppfylla dina specifika behov
  • Hay Groups globala metoder och etablerade standarder gör det möjligt att jämföra industrier, jobbfamiljer och marknader över hela världen.
  • Vår globala närvaro i kombination med lokal expertis betyder att vi kan hjälpa dig i beslutsfattandet kring ersättningsfrågor både på din hemmamarknad och internationellt.

Om du vill veta mer, kontakta oss för individuell rådgivning:

Milad.yazdi@haygroup.com

Milad Yazdi

+46.8.700.55.70 (telefon)
+46.8.700.55.79 (fax)


Stockholm
Sveavägen 17, 4th floor
111 57 STOCKHOLM
SWEDEN

 

Besök Hay Group PayNet online eller ta reda på mer genom länkarna nedan.