Medarbetarengagemang

Starkt engagerade medarbetare skapar bättre finansiella resultat

Varför oroa sig för medarbetarnas engagemang?

Forskning från Hay Group Insight - Hay Groups avdelning för medarbetar- och kundundersökningar – visar att människor vill jobba, och vill jobba hårt.

Det är goda nyheter! Men vad får vissa människor att vilja jobba i samma riktning som arbetsgivaren, medan andra inte vill eller inte får hjälp att göra det?

Det är frågan som en bra engagemangsundersökning strävar efter att besvara. Och svaren har betydelse, eftersom en väl anpassad personal ger bättre helhetsresultat. Det bidrar till högre resultat på affärskritiska nyckelindikatorer såsom vinst, innovation och säkerhet. Starkt engagemang innebär också jämförelsevis bättre aktiekursutveckling.

Hay Group Insights opinionsundersökningar av personal visar att mycket engagerade medarbetare kan förbättra affärsresultat med upp till 30 procent, och att fullt engagerade medarbetare är 2.5 gånger mer sannolika att prestera över förväntan än deras ”oengagerade” kollegor.