O spoločnosti Hay Group

Prehľad

Spoločnosť Hay Group je globálna spoločnosť zameriavajúca sa na organizačné poradenstvo, ktorá pracuje s lídrami na transformácii ich stratégie do reality. Rozvíjame talenty, organizujeme ľudí, aby boli efektívnejší a motivujeme ich, aby podávali najlepšie výkony. Zameriavame sa na uskutočňovanie zmien a pomoc ľuďom a organizáciám, aby mohli realizovať svoj potenciál.

Máme vyše 3000 zamestnancov, ktorí pracujú v 87 kanceláriách v 49 krajinách. Naši klienti pochádzajú zo súkromného, verejného aj neziskového sektoru, zo všetkých hlavných priemyselných odvetviach a predstavujú rôzne obchodné výzvy. Už vyše 70 rokov sme známi kvalitou nášho výskumu a intelektuálnou strohosťou našej práce. Výskum transformujeme do praktických riešení, vďaka ktorým možno podniknúť konkrétne kroky. Našim klientom dávame objavné perspektívy o ich organizácii a robíme to čo najefektívnejším spôsobom, aby sme dosiahli požadované výsledky.

  • Pomáhame uskutočniť zmeny. Žiadna iná konzultačná spoločnosť sa nám nevyrovná šírkou ani hĺbkou nášho know-how. To spoločnostiam umožňuje dôverovať v naše odporúčania, že budú fungovať.
  • Vytvorili sme a vlastníme najpoužívanejšiu metodológiu na hodnotenie práce na svete, ktorá sa používa vo vyše 8000 organizáciách na svete.
  • Pomohli sme klientom vyhodnotiť, zvoliť a rozvinúť stovky tisícok manažérov a riadiacich pracovníkov, vďaka poznaniam a službám nášho McClellandovho strediska pre výskum a inovácie.
  • Vybudovali sme najbohatšiu a najrozsiahlejšiu databázu manažérskych informácií na svete, ktorá umožňuje našim klientom porovnávať sa s najvýkonnejšími spoločnosťami v ich sektore.