Zapájanie zamestnancov

Ako mám zapojiť všetkých ľudí v mojej organizácii?

Každá organizácia pozná dôležitosť zapájania a motivovania svojich ľudí na výkonnosť. Menej však rozoznáva je, ak chcú byť zamestnanci zapojení do práce, kde majú pocit, že pozitívnym spôsobom prispievajú k niečomu väčšiemu, než sú oni sami.

Toto predstavuje pre zamestnávateľov veľkú príležitosť – čo majú organizácie robiť, aby dali svojim pracovníkom tento pocit hodnoty?

Výskumy a skúsenosti Hay Group ukazujú, že zamestnanci musia chápať celkový obraz: celkové smerovanie organizácie. Vtedy je ich úsielie spojené s dôverou vo vedenie organizácie. Dnešní zamestnanci si uvedomujú, že perspektíva ich trvalého zamestnania, kariérneho rozvoja a postupu závisí od zdravia a stability ich spoločnosti.  Samozrejme je tiež dôležité, aby takéto perspektívy existovali: príležitosti na rast a rozvoj dokážu najspoľahlivejšie predpovedať zapojenie zamestnancov.

Vedomie, že tieto faktory vedú k zvýšenému zapojeniu, sú len prvým krokom. Na to, aby podniky dokázali úspešne zapájať a motivovať svojich pracovníkov – a čo je ešte dôležitejšie, umožnili týmto pracovníkom premeniť toto zapojenie v produktivitu – je dôležité, aby ste mali správne vedeniesprávne procesy spätnej väzby od zamestnancov, správne systémy riadenia výkonnosti a jasné príležitosti na rozvíjať sa a vyniknúť.

Spoločnosť Hay Group vám môže pomôcť ich zaviesť.