Hay Group Spectrum

Riešenie novej generácie HR

V dnešnej dobe rýchlo rastúcej a konkurenčnej globálnej ekonomiky potrebuje vaša spoločnosť spoľahlivých a výkonných zamestnancov. Preto je potrebné prístup k manažmentu ľudských zdrojov (HR) v spoločnosti integrovať tak, aby pomáhal pri strategických rozhodnutiach.

Predstavenie Hay Group Spectrum – riešenie novej generácie HR. 

 

Hay Group Spectrum

 

Prečo práve Hay Group Spectrum? 

 
Na základe dlhoročných skúsenosti pri hodnotení veľkosti pracovných pozícií našich klientov sme zistili, že mnoho organizácií využíva hodnotenie pracovných pozícií iba ako podklad pre nastavenie systému odmeňovania. Pochopenie povahy práce a veľkosti pracovných pozícií má pritom oveľa rozsiahlejší potenciál na uplatnenie.

Často sa stáva, že jedna organizácia využíva rôzne prístupy k hodnoteniu pracovných pozícií pre jednotlivé HR funkcie. Ide o príklady, keď spoločnosť používa jednu metodológiu pre hodnotenie pozícií pre účely odmeňovania, inú pre účely talent manažmentu, a niekedy dokonca aj tretiu metodológiu pre účely organizácie práce. V Hay Group sme časom nadobudli presvedčenie, že existuje lepší, jednotný prístup. Preto sme sa rozhodli vytvoriť Hay Group Spectrum, ktorý predstavuje integrovaný prístup ku všetkým trom oblastiam súčasne a pomáha organizáciám prepojiť pracovné pozície s ľuďmi, s ich výkonnosťou a odmeňovaním.

Hay Group Spectrum enables dáva odpoveď na štyri kľúčové otázky:

       

 Contact us to discuss how Hay Group Spectrum could help your business