Meranie veľkosti pracovnej pozície

Zistite ako, kde a prečo sa práca vykonáva

Hay Group Spectrum - work measurement
Umožňuje vám váš súčasný prístup k analýze práce pochopiť povahu a potreby vašej organizácie?

 Naše hodnotenie práce sa prispôsobuje potrebám, strategickým cieľom a kultúre vašej spoločnosti. Nejde o teoretický prístup – Hay Group Spectrum našim klientom pomáha analyzovať prácu a pochopiť, čo je dôležité pre dosahovanie ich cieľov. Pri analýze a meraní pracovných pozícií neberieme do úvahy ich názvy. Pozeráme sa na skutočnú pracovnú náplň, aby sme porozumeli všetkým aspektom danej pozície.

Používate správne nástroje?

Na základe našich vyše 60-ročných skúseností sme vyvinuli portfólio nástrojov na hodnotenie práce. Využíva sa pre všetky druhy pozícií, či ide o vrcholový manažment alebo bežné pracovné pozície s vysokou populáciou zamestnancov. Využíva sa aj v prípadoch, ak naši klienti potrebujú definovať požiadavky na pracovné pozície. Dôležité je to, že všetky nástroje v našom portfóliu sa zakladajú na jednotnom prístupe k chápaniu pracovnej pozície. S Hay Group Spectrum môžete stavať na investícií, ktorú ste urobili, a podľa potreby pokračovať v hlbšom a širšom porozumení práce. 

Získajte viac informácií o:

 Návrat na Hay Group Spectrum home page.

 Contact us to discuss how Hay Group Spectrum can help your business