Prepojenie zamestnanca s pozíciou

Správni ľudia na správnom mieste

Hay Group Spectrum - work fit
Máte pod kontrolou riadenie pracovného rizika?
Viete, či vaši zamestnanci majú schopnosti a správanie na takej úrovni aby ste s nimi boli spokojní dnes aj v budúcnosti? Stalo sa vám už, že ste na vysokú pozíciu prijali človeka, ktorý potom zlyhal? Predstavte si, že by ste vopred mohli vyhodnotiť riziká zlyhania jednotlivcov alebo tímov v kritických častiach organizácie. Pracovným pozíciám a ľuďom rozumieme tak, že sme v tejto oblasti svetovým lídrom. Podstatné je však to, že vďaka Hay Group Spectrum je možné dosiahnuť prepojenie medzi pozíciami a ľuďmi. Môžeme vám pomôcť predvídať riziko zlyhania jedincov alebo dokonca celých skupín v daných pozíciách, a– umožníme vám zmierniť toto riziko prostredníctvom tréningov, pretvorenia úloh alebo vytvorením podporných pracovných pozícií.


Korešponduje výkon vašich zamestnancov s výkonom, ktorý si vyžaduje ich pracovné zaradenie? Ak naplno využijete silné stránky vašich zamestnancov, umožníte im podávať maximálne výkony. Vhodné pracovné zaradenie vám poskytne dvojitý benefit: vaši zamestnanci sú motivovaní a vy mate úžitok z ich naplno využitého potenciálu. Pri porovnaní práce, ktorú potrebujete vykonať, so schopnosťami vašich zamestnancov, vám pomôžeme eliminovať riziká pri rozhodovaní o vašich kľúčových pozíciách. Hay Group Spectrum vám pomôže pochopiť ako čo najlepšie využívať a rozvíjať vašich zamestnancov a ako im čo najlepšie navrhnúť vhodnú pracovnú pozíciu. 

Majú vaši zamestnanci nastavený správne svoj kariérny postup? Keď zamestnanci stúpajú po rebríčku bez jasnej kariérnej cesty, môžu skončiť pri pracovnom zaradení, ktoré im „nesedí“. Často sa stáva, že ľudia sa dostanú na manažérsku pozíciu na základe seniority, aj keď na to nemajú schopnosti ani osobnostné predpoklady. Hay Group Spectrum umožňuje brať do úvahy budúci vývoj organizácie - uvažovať nad tým, aký typ lídrov bude organizácia potrebovať v budúcnosti, a aké budú ich úlohy. Môžeme tak identifikovať, aký typ človeka bude úspešný v danej pracovnej pozícií a nastaviť mu jeho kariérny rast tak, aby mu počas jeho cesty boli poskytované informácie a vedomosti, ktoré bude neskôr potrebovať vo vedúcej funkcií.

Získajte viac informácií o:

Návrat na Hay Group Spectrum home page. 

 Contact us to discuss how Hay Group Spectrum can help your business