Hodnota pracovnej pozície

Akú hodnotu má vaša práca?

Hay Group Spectrum - work value

Je všetko všetkým jasné? Vedia vaši zamestnanci podľa akého kľúča sú odmeňovaní? Rozumejú tomu, čo a ako majú robiť, aby získali lepšiu odmenu? Ak nerozumejú, stáva sa z nich skeptická a demotivovaná pracovná sila. Hay Group Spectrum prináša jasnosť a objektívnosť do odmeňovania, ktorí tak majú jasnú predstavu o svojej pracovnej pozícií a odmene, ktorá im prináleží. Vieme vám pomôcť aj pri prepojení systému odmeňovania s talent manažmentom, čo je v záujme jasnosti veľmi dôležité prepojenie.


Platíte za výkon? Previazanosť platu na výkon je obvykle prvá vec, ktorú majú na zozname úloh oddelenia ľudských zdrojov. No bez jasnej predstavy o pracovných náplniach a o tom, ako vlastne práca pomáha dosahovať ciele spoločnosti, je to nesplniteľná úloha. Hay Group Spectrum vám umožní porozumieť ako by mala vyzerať výkonnosť na rôznych pracovných pozíciách. Vďaka tomu môžete správne nastaviť ciele, ktoré korešpondujú s vašou stratégiou a okamžite reagovať na prípadný neočakávaný vývoj udalostí.


Dostávate to, za čo platíte? Ak robíte benchmarking v odmeňovaní, potrebujete v prvom rade vedieť, čo s čím môžete porovnať. Či je vaše odmeňovanie založené na porovnaní s trhom, s vnútornými platovými rozpätiami alebo s hocičím iným, Hay Group Spectrum vám môže pomôcť. Bez ohľadu na prístup budete vedieť či platíte v súlade so skutočnou hodnotou jednotlivých pozícií.

Získajte viac informácií o:

Návrat na Hay Group Spectrum home page.

 Contact us to discuss how Hay Group Spectrum can help your business