Leadership a talent

Prehľad

Nezávisle od toho, akí sú dobrí, vaši špičkoví ľudia a vynárajúce sa talenty musia držať krok s vašou stratégiou a prevádzkovým modelom, aby mohli prinášať najlepšie výsledky.

Platí to aj pre vaše špičkové tímy, nielen pre jednotlivé talenty. Identifikácia a rozvoj jednotlivých hviezd už dnes nestačí. Musíte rozvíjať a udržiavať efektívne riadiace tímy a presnejšie identifikovať strategické požiadavky vašej organizácie, aby ste mohli rozvíjať ten správny druh talentov.

Spoločnosť Hay Group vám pomôže rozvíjať a udržiavať lídrov, riadiace tímy a ďalšie strategické talenty, ktoré sú kriticky dôležité pre trvalé úspechy.

Náš priekopnícky výskum v oblasti ľudského správania môžete využiť na zosúladenie vašich lídrov s vašou stratégiou. Naše služby vám pomôžu identifikovať a pestovať budúcich lídrov a zabezpečiť, aby sa vaši ľudia sústreďovali na vaše podnikové ciele. Čerpaním z našich renomovaných databáz s údajmi o leadershipe môžete porovnať vašich ľudí s vynikajúcimi pracovníkmi, aby ste pri obsadzovaní miest mohli urobiť tie najlepšie rozhodnutia.

Transformácia a zosúladenie vašich lídrov s vašou stratégiou

Zistenie, akí dobrí sú vaši ľudia

Vytváranie lídrov pre vaše budúce požiadavky