Hodnotenie schopností

Akí dobrí sú vaši ľudia?

Akí dobrí sú vaši ľudia – a ako sa porovnávajú s ľuďmi v najlepších spoločnostiach? Odpoveď na túto vážnu otázku vám pomôže identifikovať silné miesta, odhaliť slabé stránky a zorganizovať ľudí tak, aby to bolo pre vás čo najvýhodnejšie.

Na začiatku je dôležité hĺbkové pochopenie vašich ľudí. Pretože ak viete, čo ich „stimuluje“, potom ste lepšie pripravení na ich rozvoj.

Spoločnosť Hay Group má ideálne podmienky, aby vám pomohla získať pohľad dovnútra – naše hodnotenia sú založené na práci Davida McClellanda, všeobecne uznávaného ako zakladateľa hodnotenia schopností.

Pracujeme s mnohými spoločnosťami Fortune 500. Preto celkom jedinečne kombinujeme pochopenie biznisu s hlbokým poznaním ľudí a ich motívov. A pretože poznáme najlepšie kvality pre špecifické situácie, ako sú maticové organizácie, môžeme vám pomôcť vybrať najlepších ľudí na danú prácu.

Hodnotenie schopností spoločnosti Hay Group čerpá z najväčšieho a najlepšie organizovaného zdroja údajov lídroch na svete, a tak môžete urobiť presné porovnania.

Keď sa chcete viac dozvedieť o hodnotení schopností spoločnosti Hay Group: