Leadership transformation

Máte správnych lídrov, ktorí pomôžu vašej organizácii rásť?

Pretože biznis prostredie sa dnes neustále mení, nemôžete sa spoliehať na tie isté lídrovské schopnosti, ak chcete pokračovať v raste.

Vaši špičkoví ľudia a nové talenty potrebujú správne podmienky, v ktorých môžu vytvárať najlepšie výsledky. Ak sa schopnosti ľudí nezhodujú s požiadavkami ich pozície alebo ak nevidia výsledky svojho úsilia, môžu podávať slabé výkony – alebo odísť.

Výskumy McClellandovho strediska pre výskum a inovácie spoločnosti Hay (ktoré založil David McClelland pod názvom McBer) ukazujú, že ak má byť transformácia štýlov vedenia úspešná, spoločnosti musia podporovať stratégiu a vyvinúť strategické kompetencie a schopnosti na realizáciu tejto stratégie na všetkých úrovniach:

  • organizačnej
  • tímovej 
  • individuálnej

Vďaka meniacej sa povahe práce, nestačí dnes byť dobrým lídrom, ale človek musí byť aj dobrým členom tímu. Najvyšší riadiaci pracovníci si uvedomujú, že úspechy spoločnosti spočívajú v schopnosti spolupracovať a nie konkurovať.

Na urýchlenie zmien v štýloch riadenia, spoločnosť Hay Group zaujíma integrovaný prístup, ktorý zahŕňa:

  • pomoc najvyšším riadiacim pracovníkom pri zlepšovaní efektívnosti svojich tímov prostredníctvom premyslených zásahov
  • vývoj talentov na všetkých úrovniach organizácie
  • poskytovanie individuálneho poradenstva pre lídrov a profesionálov v kritických pozíciách.

Pri tomto úsilí spoločnosť Hay Group využíva najmodernejšie prieskumy a diagnostiku, ktoré boli vyvinuté pomocou našej rozsiahlej globálnej databázy.