Talent managment

Máte dosť talentovaných ľudí na to, aby zabezpečili vašu budúcnosť?

Máte dosť talentovaných ľudí na to, aby zabezpečili vašu budúcnosť? Odpoveď na túto otázku je komplikovaná neustálymi zmenami v práci aj na pracovisku. Kľúčom je mať jasnú predstavu o tom, kam smerujete.

Spoločnosť Hay Group začína tým, že pochopí vašu stratégiu, vašu organizáciu a vaše požiadavky na talenty. Potom vytvoríme profil požiadaviek na vaše kľúčové pozície, aby sme mohli zosúladiť ľudí aj pozície. Výsledok? Budete v lepšej pozícii na identifikovanie, rozvíjanie a udržiavanie talentov – ako aj riadenie ich nástupnosti.

Pretože pracujeme s najlepšími spoločnosťami na svete a toto pole intenzívne skúmame, spoločnosť Hay Group je v jedinečnej pozícii, aby vám pomohla. Podnikneme každý krok v procese riadenia talentov, od dekódovania vašej stratégie až po identifikáciu špecifických krokov potrebných na rozvoj kľúčového personálu.

Vieme, čo všetko sa musí udiať, aby ľudia mohli vystúpiť z davu a stať sa lídrami. Ako ukazuje výkonnosť mnohých spoločností na zozname Fortune 500, rozvíjanie vašich budúcich špičkových ľudí sa opláca.

Ak sa chcete dozvedieť viaco tom, ako vám spoločnosť Hay Group môže pomôcť riadiť talenty: