Stratégie odmeňovania

Zapájanie a motivovanie zamestnancov prostredníctvom odmeňovania

Efektívne odmeňovanie neznamená len zvyšovanie platov, ale nájdenie správneho programu odmeňovania pre strategické smerovanie vášho podniku a vašu jedinečnú pracovnú kultúru. Akú výšku celkových odmien si môže váš podnik dovoliť? Aký ste v porovnaní s konkurenciou? Ako môžete zamerať sústredenie svojich pracovníkov na tie bitky, ktoré vaša organizácia musí vyhrať? Ako môžete lepšie nabudiť svoju organizáciu? Ako môžete lepšie prilákať a udržať si talenty?

Prístup spoločnosti Hay Group k týmto výzvam vám umožňuje navrhnúť a implementovať program celkového odmeňovania, ktorý odráža vašu stratégiu, pracovnú kultúru a vplyv, ktorý majú rôzni zamestnanci na organizáciu.

Úzko spolupracujeme s kľúčovými osobami, ktoré robia rozhodnutia vo vašom podniku, aby sme zistili, aké sú vaše priority a ako k nim prispievajú rôzne roly. Zároveň úzko spolupracujeme s vašimi tímami z finančného oddelenia a oddelenia pre ľudské zdroje, aby sme pochopili vplyv výkonu zamestnancov a ako fungujú vaše existujúce programy odmien a odmeňovania.

Na tomto základe vám môžeme pomôcť navrhnúť celkovú stratégiu odmeňovania pre rôzne zamestnanecké skupiny, ktorá bude vyplácať správnym ľuďom správne sumy za vykonávanie správnych vecí.

Náš cieľ je jednoduchý: pomôcť vám vypracovať program celkového odmeňovania, ktorý vytvára skutočnú obchodnú hodnotu.

Dlhodobé alebo krátkodobé?
Rôzne ciele si vyžadujú rôznu motiváciu. Zistite, ako spoločnosť Hay Group odporúča  používanie dlhodobých odmien a krátkodobej motivácie.

Prečítajte si viac o rôznych prvkoch efektívnych stratégií odmeňovania: