Prieskum odmeňovania vrcholového manažmentu TOPEX

Zistite, ako odmeňujú manažérov iné spoločnosti na trhu a vytvorte konkurencieschopný balík odmeňovania

 

Motivácia a udržania dobrých manažérov predstavujú kľúč k úspechu za akýchkoľvek zmien v podnikateľskom prostredí. Hay Group Prieskum odmeňovania vrcholového manažmentu TOPEX Vám prináša presné a aktuálne informácie o jednotlivých úrovniach trhu a nových trendoch v odmeňovaní , ktoré Vám pomôžu v rozhodovaní o konkurencieschopnom balíku odmeňovania a urobia z Vás pripraveného hráča na trhu manažérskych pracovných síl.

  •  TOPEX je jediný prieskum na Slovensku, ktorý mapuje špecifiká odmeňovania vrcholového manažmentu.
  •  Hay Group metodológia pracovných pozícií zaisťuje kvalitné a presné výstupy z prieskumu a zároveň umožňuje spoločnostiam porovnanie naprieč funkciami, odvetviami a regiónmi.
  • Prieskum mapuje prístup spoločností k rozvoju , udržaniu a motivácii vrcholového manažmentu.

INDIVIDUÁLNE POROVNANIE

Individuálna analýza porovnáva mzdy jednotlivých manažérov Vašej spoločnosti so slovenským trhom odmeňovania a mzdovými trhmi vybraných krajín. Porovnanie môže slúžiť ako argumentačný základ pri úpravách balíkov odmeňovania Vašich manažérov.

MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE

Hay Group databázy zo 67 krajín sveta umožňujú vytváranie rôznych medzinárodných analýz. Konzistentná metodológia Hay Group pracovných pozícií zabezpečuje kvalitu týchto analýz a profesionálny tím konzultantov Vám pomôže efektívne využívať získané informácie.

 V pripade, že Vás téma odmeňovania top manažérov zaujíma, adresujte, prosim, Vaše otázky na haygroup.slovakia@haygroup.com , prípadne kontaktujte našich konzultantov na telefónnom čísle 02/5441 0327.