Prieskumy odmeňovania

Hay Group Prieskum odmeňovania slúži ako nástroj v procese nastavovania a udržiavania odmeňovacieho systému

Hay Group databáza je zostavená s využitím celosvetovo konzistentnej metodológie, ktorá nám umožňuje porovnávať pracovné pozície naprieč celou škálou profesií, odvetví a krajín s maximálnou mierou dôvernosti. Hay Group prieskum odmeňovania je založený na analýze politiky a praxe odmeňovania. V prieskume sa zameriavame aj na rad oblastí, ktoré sú kľúčové pre implementáciu konzistentnej a dlhodobej politiky odmeňovania.

Hay Group prieskum odmeňovania ponúka informácie o:

  • odmeňovaní jednotlivých profesií a konkrétnych pozícií v rámci nich (základná mzda, variabilná zložka)
  • mzdových nárastoch - uskutočnených a predpokladaných
  • politike odmeňovania - tvorba základnej mzdy, jej prehodnocovanie (na základe výkonnosti, inflácie, atď.), tvorba variabilnej zložky (jej výška v porovnaní so základnou mzdou, podmienky vyplácania, ...)
  • benefitoch - detailný prehľad najrozšírenejších benefitov a podmienok ich poskytovania spolu s vyčíslením finančnej hodnoty balíka benefitov
  • regionálnych rozdieloch v odmeňovaní - porovnanie Bratislavy mesta a 8 okresných územných celkov
  • medzinárodnom porovnaní - slovenský trh voči iným európskym krajinám

 Ak sa chcete dozvedieť viac, preštudujte odkazy nižšie.

Naša ponuka okrem týcho služieb obsahuje aj nástroje ktoré boli zostavené tak aby vám čo najviac pomohli zjednodušiť opakujúce sa procesy v HR.

Zistite viac na našich stránkach www.atrium.haygroup.com

     gif