Benefity

Oceňujú vaši zamestnanci hodnotu svojich benefitov?

Zamestnanecké benefity sú dôležitou súčasťou celkového odmeňovania. Ale mnohí zamestnanci jasne nechápu, aká je hodnota ich programov benefitov v porovnaní s trhom. A navyše mnohí zamestnanci podceňujú významnú hodnotu svojho balíka.

Spoločnosť Hay Group pomáha porovnávať, navrhovať a implementovať programy benefitov, ktoré sú nákladovo efektívne a majú vysokú hodnotu. Pomôžeme vám navrhnúť a implementovať program, ktorý bude odrážať priority vašej spoločnosti ako aj priority zamestnancov.

Robíme to tak, že:

  • prehodnotíme existujúci balík benefitov a celkovú odmenu (finančné odmeny plus benefity) a zladíme ho s potrebami zamestnávateľa aj zamestnanca, dôsledne ich porovnáme s porovnateľnými organizáciami na celom svete
  • zistíme, čo si zamestnanci najviac cenia a čo chcú – aby investície do benefitov mohli byť pridelené do oblastí, v ktorých zamestnanci vidia najvyššiu hodnotu
  • podrobne rozoberieme náklady na benefity, aby si zamestnávatelia mohli stanoviť priority a poskytovať ucelené vyhlásenia o celkovom odmeňovaní aby zamestnanci lepšie chápali hodnotu, ktorú dostávajú od organizácie 
  • výhody plne integrujeme do ostatných programov odmeňovania a ľudských zdrojov.

Výsledkom je balík benefitov, ktorý skutočne zodpovedá potrebám vašich zamestnancov a zároveň zapadá do vašej celkovej stratégie odmeňovania.