Budovanie efektívnych organizácií

Premieňanie stratégie do reality

Stratégia neznamená nič bez jej implementácie, či už si to vyžaduje fúzie a akvizície alebo inú formu významného strategického posunu. Či už riadite zmeny alebo sa jednoducho snažíte získaťť väčšiu hodnotu z vašich plánov, budovanie efektívnej organizácie je kľúčom k interpretácii stratégie do reality.

V spoločnosti Hay Group pracujeme s lídrami na riešení ich obchodných potrieb zvyčajne prostredníctvom zmien v organizácii alebo zmien v ľudských zdrojoch. 

Kľúčovým komponentom budovania efektívnej organizácie je zabezpečiť, aby vaše základné prevádzkové princípy, organizačná štruktúra, kultúra a pracovné zodpovednosti boli plne v súlade s vašou stratégiou a aby prispievali k zlepšeniu výkonnosti.

Spoločnosť Hay Group pracuje v úzkom partnerstve s manažérskymi tímami na rozvoji tímovej a individuálnej schopnosti efektívne implementovať stratégiu a viesť organizáciu k úspechom. Objasňujeme princípy a získavame záväzky k cieľom a následne riadime ich komunikáciu a implementáciu po celej organizácii.

Efektívnosť organizácie je jednou z podmienok úspechu, ale hovoríme aj o špecifických obchodných výzvach, ako je globálna expanzia.

S neúnavným zameraním na finančné výsledky spoločnosť Hay Group dodáva zlepšenia, ktoré vášmu podniku prinášajú hmatateľné zlepšenia.

Môžete sa dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Hay Group pomáha klientom budovať efektívne organizácie  premosťovaním medzier medzi stratégiou, prevádzkou, štruktúrou a ľuďmi - so zameraním na ich realizáciu.

Ďalšie informácie o: