Zamestnanecké a zákaznícke prieskumy

Je niečo čo by ste mali vedieť?

banner

Demotivovaní zamestnanci sú často dôvodom, prečo váša spoločnosť nedosahuje také výsledky, aké by mohla. Vykonanie zamestnaneckého prieskumu umožňuje vedúcim pracovníkom zistiť, prečo ich podriadení nevykonávajú svoju prácu naplno. Výstupy prieskumu môžu pomôcť organizáciám zamerať sa presne na tie oblasti, v ktorých je potrebné uskutočniť zmeny a to takým spôsobom, aby mali čo najväčší dopad na individuálnu a samozrejme aj firemnú výkonnosť.

Odhalenie toho, čo vašich zamestnancov motivuje k dosahovaniu vysokých výkonov, bude mať za následok lepšie rozhodovanie a plánovanie, rozumnejšie investície a vyššiu vernosť zákazníkov.

Najúspešnejšie spoločnosti sveta si to uvedomujú. Chápu, že ľudia sú jedným z hlavných zdrojov udržateľnej konkurenčnej výhody. Zdrojom ich výnimočnej výkonnosti je prvotriedna a trvalá motivácia zamestnancov, vytvorená manažérmi, ktorí skutočne dokážu motivovať. Samozrejme pomáha aj správne nastavenie priorít, investícií a procesov.

Nie je preto žiadnym prekvapením, že vačšina organizácií využíva zamestnanecké prieskumy. No kladenie otázok pre dobrý výsledok nestačí. Skutočné výhody prichádzajú iba vtedy, keď je spätná väzba prevedená do zmysluplnej praxe. A práve v tejto oblasti zamestnanecké prieskumy Hay Group skutočne vynikajú.

Hay Group vám pomôže klásť tie správne otázky, pochopiť, čo výsledky znamenajú a určiť správny postup pri realizácií zmien (s využitím našej podrobnej databázy benchmarkov), týmto spôsobom pomôžeme vašej organizácií a vašim ľuďom rozvinúť celý ich potenciál.

· Realizácia efektívneho zamestnaneckého prieskumu

· Ako najlepšie využiť výsledky prieskumu

· Čím sa Hay Group líši?

· Naše služby krok za krokom

Hay Group Insight bol certifikový US-EU Safe Harbor. Prečítajte si naše zásady zachovávania súkromia